TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH. Kurs rzemiosła artystycznego

IS_112

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich podsumowało ostatni kurs dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kilkanaście osób z regionu konińskiego (m.in. z Konina, Słupcy, Kramska) zdobyło praktyczne umiejętności z zakresu rzemiosła artystycznego. Program obejmował także naukę języka angielskiego, informatyki, aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczne.
Na uroczystym zakończeniu 2-miesięcznego kursu koordynator projektu Anna Lewandowska wręczyła wszystkim uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia, życząc sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Gratulacje przekazała też prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich Felicja Andrzejewska. Nastroje – bo co dobre, szybko się kończy – osłodził tort. I wyrażane przekonanie, że jeżeli się chce, można odnieść sukces w życiu.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA