KONIN. Orkiestra a cena węgla

Z kontroli NIK wynika, że KWB ,,Konin” niezgodnie z prawem do kosztów uzyskania przychodów zaliczyła koszty związane z funkcjonowaniem kopalnianej Orkiestry Dętej. A nie były one małe. W okresie 2009 – I półrocze 2011 wyniosły bowiem 1 717 tys.zł. Ocena wypadła jednak pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Pełna informacja o wynikach kontroli ,,Koszty pozaprodukcyjne w spółkach z udziałem skarbu państwa”: Informacja NIK

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA