STARE MIASTO. Zbankrutuje?

Gmina Stare Miasto słynie z otrzymywanych nagród. Tymczasem z rankingu miesięcznika ,,Wspólnota” wynika, że jest to najbardziej zadłużona gmina wiejska w regionie konińskim. W roku 2011 jej zadłużenie, obliczone jako procent dochodów budżetowych, wyniosło 67,25 proc. Obecne przepisy określają, że zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60 proc. jej dochodu. Czyli w gminie Stare Miasto nie jest wesoło. A wójt Ryszard Nawrocki powinien się przygotować do przyjęcia antynagrody.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA