GRODZIEC, POZNAŃ. Nagroda ministra dla dyrektora Zespołu Szkół

16 października dyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu Krzysztof Wegner odebrał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uroczystość odbyła się w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Kantego w Poznaniu. Nagrody wręczyli: wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak. Dyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu znalazł się w gronie 36 wyróżnionych wielkopolskich nauczycieli.

Wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak, dyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu Krzysztof Wegner i wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia

Krzysztof Wegner pracuje w szkolnictwie od wielu lat. W czasie pełnienia przez niego funkcji dyrektora powstała baza dydaktyczna i sportowa szkoły, stanowiąca wizytówkę gminy Grodziec. Zespół Szkół może poszczycić się wieloma osiągnięciami uczniów. Uzyskiwali oni tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Od wielu lat trzecioklasiści osiągają na egzaminach gimnazjalnych jedne z najwyższych wyników w powiecie konińskim. Nie można także pominąć znakomitych osiągnięć szkolnych sportowców.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej przyznana Krzysztofowi Wegnerowi jest ukoronowaniem jego sukcesów w pracy na stanowisku dyrektora i nauczyciela. Stanowi przy tym wyjątkowe wyróżnienie dla grodzieckiej oświaty.

Monika Piaseczna

Krzysztof Wegner wśród nagrodzonych

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA