POWIAT KONIŃSKI. Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów

Wyjazdy na basen oraz do teatru, warsztaty kulinarne i praktyczne szkolenia z ekonomii domowego budżetu to tylko część propozycji, z których seniorzy z powiatu konińskiego będą mogli skorzystać w tym i w przyszłym roku. Stanie się tak za sprawą projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów”, który uzyskał ponad 152 tys. złotych dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wnioskującym o środki z Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013 było Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie, a partnerem projektu powiat koniński. To pierwszy tak duży projekt dla seniorów z powiatu konińskiego, który uzyskał wsparcie Ministerstwa i jednocześnie wpisał się w strategię marki powiatu zawartą w haśle: ENERGIA POKOLEŃ.

Od momentu przyjęcia strategii marketingowej powiatu konińskiego mówiliśmy, że marka to nie samo hasło, ale rzeczywiste działanie. Dzięki takim projektom możemy pokazywać nasz powiat jako przyjazny osobom 50+, dlatego inicjowaliśmy działania, których efektem jest dofinansowany z rządowych środków projekt – mówi starosta koniński Małgorzata Waszak.

Zadanie objęte wsparciem adresowane jest do ok. 500 osób starszych w wieku 60+, którzy ze względu na bierność zawodową i społeczną, liczne schorzenia i towarzyszące niesprawności, niski status materialny, a także brak stałych kontaktów międzyludzkich i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych, mają poczucie wyobcowania, izolacji społecznej i marginalizacji, a także są osamotnieni w swoich cierpieniach, problemach, oczekiwaniach i potrzebach.

W powiecie konińskim żyje ponad 30 tys. osób w wieku 60+ stanowiących prawie 25% ogółu mieszkańców powiatu. Projekt jest próbą zmiany sytuacji społecznej seniorów, dzięki stworzeniu warunków i możliwości dostępu do różnorodnych usług.

Pisząc projekt założyliśmy zorganizowanie czterech ośrodków informacyjno-edukacyjnych dla seniorów. Jeden w Koninie w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. PCK 13, a pozostałe w trzech gminach powiatu konińskiego tj. w Sompolnie, Ślesinie i Rychwale, na bazie użyczonych lokali, bez barier komunikacyjnych. Działalność ośrodków obejmie edukację i doradztwo indywidualne: psychologiczne, prawne, medyczne, pielęgniarskie i ekonomiczne – mówi Felicja Andrzejewska prezes Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.

Od strony merytorycznej przedsięwzięcie wspierać będzie powołana przez starostę konińskiego Powiatowa Rada Seniorów. Finałem projektu będzie planowany w czerwcu 2013 roku Powiatowy Dzień Seniora.

Marta J. Bagrowska, Starostwo Powiatowe w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA