KONIN. Akcja ,,Znicz”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Już w najbliższe dni, na drogach będziemy obserwować  wzmożony ruch pojazdów i pieszych. Najbardziej odczuwalny  on będzie  w rejonach cmentarzy i dworców oraz na trasach wjazdowych i wyjazdowych. Tam też będzie więcej policjantów.  Konińscy policjanci przypominają o zmianach w organizacji ruchu drogowego, które będą obowiązywać od 31 października do  4 listopada  na drogach w pobliżu cmentarzy. Przypominamy także podstawowe zasady, o których każdy kierowca powinien pamiętać, zanim wybierze się w podróż.
W ramach policyjnej akcji “Znicz”, która będzie trwać  od  godzin popołudniowych  31 października do wieczora 4 listopada, policjanci będą sprawdzać stan techniczny aut i  sposób przewożenia dzieci. Będą zwracać uwagę na prędkość pojazdów i stan trzeźwości kierowców.

Ruch na drogach, szczególnie w pobliżu cmentarzy i dworców, będzie bardzo duży. Zatem pamiętajmy o podstawowych zasadach; po pierwsze dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze i pamiętajmy też o zachowaniu odstępu między samochodami.
Policjanci przypominają także o konieczności jazdy z włączonymi światłami mijania i ostrzegają, że nie będzie żadnej pobłażliwości dla tych osób, które wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Policja apeluje też do tych kierowców, którzy wybiorą się w dłuższą podróż, by co pewien czas robili przerwę na odpoczynek i w miarę możliwości wyjechali wcześniej.
Apelujemy też do pieszych, odwiedzających groby bliskich, by korzystali z chodników, a w przypadku ich braku – z pobocza. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych”.

Jak co roku kierowcy powinni także przygotować się na zmianę w organizacji ruchu – szczególnie w pobliżu cmentarzy. Samochody parkowane w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt właściciela.

Zmiana organizacji ruchu w pobliżu cmentarzy mieszczących się w obrębie Konina nastąpi w godzinach południowych 31 października. Będzie ona obowiązywać do godzin wieczornych 4 listopada br.

1. Ulica Kolska od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania zul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową z wjazdem odul.Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.
2. Na zachodniej nitce Trasy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania
z ul. Kolską (do stacji paliw) zostaną utworzone dwa pasy postojowe, a ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości
do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
3. Na wschodniej nitce Trasy Warszawskiej po obu stronach obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się.
4. Zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na odcinku ul. Wał Tarejwy od ul. Kolskiej
do ul. Żwirki i Wigury.
5. Ulica Działkowa na odcinku od zatoki parkingowej zlokalizowanej przyposesji nr 26 do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Działkowej będzie możliwy tylko w prawo
w kierunku ul. Staromorzysławskiej.
6. Ulica Staromorzysławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkowąbędzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty zakazem poruszania się pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej od skrzyżowania
z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego będziedozwolony ruch tylko autobusów MZK.
7. Ulica Harcerska od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po prawej stronie (od strony ogródków działkowych).
8. Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i ks. Jerzego Popiełuszki.
9. W okresie święta zmarłych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych, odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się
o pozostawianie pojazdów na niżej wymienionych parkingach:
ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem,
Trasa Warszawska: po obu stronach jezdni zachodniej,
ul. Grunwaldzka: parking,
ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarzu, wjazd bramą od ulicy Działkowej,
ul. Harcerska: po lewej stronie.
Wszystkich zmotoryzowanych oraz pieszych użytkowników dróg prosimy o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonego  oznakowania oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.
Dojazdy do cmentarzy na terenie miasta Konina zostaną oznakowane specjalnymi tablicami o żółtej barwie z napisem ” DOJAZD DO CMENTARZA ” i strzałkami kierunkowymi.
(źródło: KMP w Koninie)