KONIN. MZGOK – powstanie zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów

IS_094

To największa inwestycja w historii samorządu konińskiego – podkreślił prezydent Konina Józef Nowicki na spotkaniu, na którym podpisano umowę o budowie zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Wartość inwestycji to prawie 382 mln zł (ponad 310 mln zł netto). Zakład powstanie przy ulicy Sulańskiej w Koninie, na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wykonawcy zapewnili, że inwestycja zostanie zrealizowana do 21 grudnia 2015 roku.

W imieniu zamawiającego umowę podpisał prezes Zarządu MZGOK sp. z o.o. Jan Skalski, w imieniu wykonawcy pełnomocnik Konsorcjum Integral – Erbud – Introl Grzegorz Ryszard Krzywicki. Zakład będzie składał się z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności minimalnej 94 000 ton na rok, pracującej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. “Produktami” powstającymi w wyniku działania spalarni będą: energia elektryczna i cieplna, surowce wtórne, spaliny (oczyszczone zgodnie z wymaganiami unijnego i polskiego prawa) oraz stałe odpady poprocesowe z oczyszczania spalin.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej. Z tego źródła ma pochodzić kwota ponad 154 mln zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA