WIERZBINEK. Będą spać bezpieczniej

Mieszkańcy gminy wzięli udział w projekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod nazwą „Darmowa czujka dla Ciebie”. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej PSP w Koninie, podczas którego zainteresowani wysłuchali krótkiej prelekcji na temat zagrożeń wynikających z nieszczelności i niedrożności przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych oraz nienależytej wentylacji pomieszczeń.

W ramach akcji zainteresowane osoby poproszono o wypełnienie testu z wiedzy z zakresu realizowanego projektu. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytania, rozlosowano czujki dymu i czadu. Czujki czadu otrzymali: Irena Nowakowska, Andrzej Żabierek, Jacek Malcer, Piotr Mazurek. Czujki dymu wylosowali: Wacław Wojciechowski, Agnieszka Dunaj, Anna Sztejkowska, Halina Kaliszak-Malcer, Monika Nawrocka, Barbara Smul, Bożena Andrzejewska, Józef Wiśniewski, Janusz Kuczyński, Jan Szeląg, Paweł Przybysz, Klemens Mazurek, Kazimierz Woźniak, Jan Sadowski, Wiesław Ratajczyk, Joanna Szczepankiewicz. Dzięki tym urządzeniom można spać bezpieczniej. Wprawdzie nie zapobiegają one powstaniu pożaru, ale mogą skutecznie zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym pojawił się ogień.