KONIN. Sprzeda 3 miliardy litrów wody

Prezes Zbigniew Szymczak

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie planuje sprzedać w 2013 roku 3 023 000 msześć. wody. To o 45 210 msześć. mniej niż w roku bieżącym. Spadek wynika ze zmniejszania się liczby mieszkańców miasta. Prezes PWiK Zbigniew Szymczak na konferencji prasowej wyjaśnił, że od kilku średnie zużycie wody na mieszkańca nie zmniejsza się. W roku 2013 jeden msześć. wody będzie kosztować 3,95 zł.

Za odprowadzenie jednego msześć. ścieków gospodarstwa domowe zapłacą 6,50 zł. PWiK planuje, że w roku 2013 oczyści 2 996 000 msześć. ścieków (o 3 880 msześć. mniej niż w roku 2012).

Prezes Zbigniew Szymczak powiedział, że wniosek taryfowy na 2013 rok przedstawiony Radzie Miasta do zatwierdzenia był konsekwencją przyjętej w maju 2012 roku Strategii Rozwoju Spółki. Uwzględnia ona wieloletni plan inwestycyjny na lata 2012 – 2016, projekt ,,Rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Konina”, prognozy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w latach 2013 – 2020.

Podwyżki wynikają ze zmiany warunków ekonomicznych. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w roku 2013 będzie musiało zapłacić 708 tys. zł więcej z tytułu podatku od nieruchomości, 1 160 000 zł więcej za materiały i paliwa, 388 tys. zł więcej za amortyzację, ok. 200 000 zł więcej za energię. O 70 tys. wzrosną opłaty za korzystanie ze środowiska, o 43 tys. zł – wynagrodzenia z tytułu służebnosci przesyłu, o 280 tys. zł – koszty usług remontowych.