POZNAŃ, KONIN. NSZZ ,,Solidarność” w dokumentach

IS_317

,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)” – to tytuł książki, którą promowano w Koninie godzinę po odsłonięciu tablicy pamiątkowej przy rondzie ,,Solidarności”, poświęconej osobom zaangażowanym w ruch związkowy i obywatelski, który doprowadził do demokratycznych zmian w Polsce. Autorami wstępu, wyboru i opracowania są Konrad Białecki i Waldemar Handke. Praca została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu (,,Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, tom XXII). Inicjatorem wydawnictwa jest konińskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Autorzy zapowiedzieli, że działalność ,,Solidarności” w regionie konińskim jest najlepiej udokumentowana w całej Wielkopolsce. I jest to swoisty fenomen. Zapowiedzieli, że powstaną jeszcze dwa tomy zawierające dokumenty. A zwieńczeniem ich pracy powinna być monografia poświęcona konińskiej ,,Solidarności”.

Na łamach Konińskiej Gazety Internetowej wkrótce zaczniemy przybliżać treści zawarte w książce ,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)”.