HISTORIA. 13 grudnia 1981 – 13 grudnia 2012. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA