KONIN. Stanisław Piguła – kontakt operacyjny ,,Piechur”

źródło: ,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)”. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Poznań 2012.

kontakt operacyjny – jedna z kategorii tajnej i świadomej współpracy o uproszczonych procedurach związanych z pozyskaniem i prowadzeniem „źródła” (w l. 70. i 80. często stosowana wobec członków PZPR).
(za www.ipn.gov.pl)

Prawo prasowe, obowiązujące od 1984 roku, nakłada na dziennikarza obowiązek chronienia dóbr osobistych, a ponadto interesów działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie.

Stanisław Piguła jest redaktorem naczelnym tygodnika ,,Przegląd Koniński”. Zgodnie z Prawem prasowym, za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych odpowiada redaktor naczelny.Tygodnik kilkakrotnie zajmował się lustracją osób zaangażowanych w Ruch ,,Solidarności”. Na przykład głośna była sprawa byłego parlamentarzysty i przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność”  w Koninie Jerzego Żurawieckiego. Tekst na jego temat, pod tytułem ,,Zlustrowany na śmierć”, można przeczytać tutaj: ZLUSTROWANY NA ŚMIERĆ.

Na temat kontaktu operacyjnego ,,Piechur” w konińskich środkach masowego przekazu nie ukazała się do tej pory żadna informacja. Pokazuje to siłę środowiskowej cenzury.