TUREK. Spotkanie Opłatkowe TPD

2012 WIGILIA TPD (19)

Tradycyjnie jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku zorganizowało Spotkanie Opłatkowo-Wigilijne, w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku. Dyrektor Gimnazjum Piotr Binkowski wspólnie z prezesem TPD przygotowali świąteczny program, z paczkami choinkowymi. W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie TPD wraz z rodzicami oraz znakomici goście, wśród których byli m.in. przedstawiciele Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Poznaniu: prezes Jerzy Brozdowski, wiceprezes Krzysztof Majchrzak, oraz wicedyrektor ZSO w Turku Albin Zańko.

Dotarli także współpracownicy, sponsorzy oraz wolontariusze. Prezesi TPD złożyli wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. I wręczyli honorowe odznaki ,,Przyjaciel Dziecka” za pomoc okazywaną wychowankom. Pozostałe dyplomy i odznaki zostaną przekazane w lutym, na integracyjnym spotkaniu TPD w Galewie. Honorowy tytuł ,,Człowieka Wielkiego Serca” otrzymał wypróbowany wieloletni Przyjaciel i sponsor TPD w Turku – radny Rady Miejskiej w Turku Andrzej Kwiatkowski. Wolontariuszom wręczono również piękne dyplomy z podziękowaniami za pomoc. Dzieci, młodzież, rodzice i goście spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, a następnie skosztowali wigilijnych smakołyków przygotowanych przez kucharki i pracowników z Gimnazjum nr 2 Turku.

Dzieci otrzymały paczki choinkowe przygotowane przez dyrekcję i wolontariuszy ZSO w Turku. TPD w Turku chce za to serdecznie podziękować. Dziękuje również: PCPR w Turku, KWB „ADAMÓW w Turku, ProBiotics POLSKA Z BRATUSZYNA, Firmie EKO-PUC, Barbarze Kowalczyk, prezesowi Piotrowi Rybarskiemu, Sebastianowi Wożniakowi oraz Małgorzacie i Ryszardowi Grzelakom z Poznania, Jolancie i Józefowi Kurzawom z KECH za pomoc w organizacji spotkania i podarowanie słodyczy, upominków i ubranek dla dzieci.

Wieczór umilały kolędy wykonywane przez dzieci, pod kierunkiem Anety Janiak i Wioletty Wituskiej-Walas. Mógł się również podobać pokaz ognia młodzieżowej grupy FOGO, pod kierunkiem menedżera Sebastiana Woźniaka.

Agnieszka Sidorowicz-Michalak