WIERZBINEK (MORZYCZYN, ZARYŃ). WOŚP zagrała na sto dwa

WOŚP Wierzbinek

W tym roku na Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 13 stycznia, zaproszono do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzyczynie. Akcji charytatywnej, podczas której zbierano fundusze na medyczną opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, towarzyszyła miła atmosfera i wspólna zabawa. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły: Kalinianki, Tom-Band, Gminna Orkiestra Dęta oraz dzieci i młodzież z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie. Pokaz udzielania pierwszej pomocy prowadził Krzysztof Rosiak. Od wczesnych godzin na terenie gminy kwestowali wolontariusze: Karolina Gamalczyk, Małgorzata Piechocka, Klaudia Augustyniak, Weronika Wiśniewska, Paulina Wiśniewska, Alicja Kostańska, Krzysztof Tylczyński, Dawid Feliksiak, Bartosz Wieczorek. Finał WOŚP odbył się także w świetlicy w Zaryniu. I właśnie na terenie tej miejscowości kwestowały pierwsze dwie wolontariuszki. W sumie zebrano 4 100,57 zł oraz 4,14 euro.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA