STARE MIASTO. Koncert Noworoczny. Statuetki dla zespołu ,,Uśmiech”, Piotra Kałużnego, Dalen Plus, firmy Skanska

Stare Miasto

Na Koncercie Noworocznym – gali samorządowej gminy Stare Miasto – który odbył się w sali gimnastyczno-środowiskowej w Starym Mieście podsumowano osiągnięcia samorządu lokalnego oraz wręczono statuetki w czterech kategoriach. Statuetka Człowiek Roku trafiła do zespołu ,,,Uśmiech” z Liścia Wielkiego, Rolnik Roku – do Piotra Kałużnego, Sponsor Roku – do firmy Dalen Plus, Firmy Roku – do firmy Skanska – filia w Żdżarach.

Zespół ,,Uśmiech” otrzymał tytuł Człowieka Roku za 40-letnią pracę na rzecz podtrzymywania tradycji i kultury ludowej. Opiekunką zespołu od 1997 roku jest Karolina Zawal. Nominacjami wyróżniono: Albinę Krawczyk – prezeskę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lisiec Wielki i Okolic oraz Mariana Fedko – prezesa Grene Sp. z o.o.

Rolnik Roku Piotr Kałużny z miejscowości Żdżary prowadzi prężnie rozwijające się gospodarstwo, specjalizujące się w hodowli bydła mięsnego. W tej kategorii nominacje otrzymali: Piotr Krzyżanowski z Główiewa i Karol Kałużny z Główiewa.

Sponsorem Roku została firma Dalen Plus – za wsparcie wielu inicjatyw i wydarzeń, które odbywały się na terenie gminy Stare Miasto. Docenione zostało nie tylko wsparcie finansowe, ale także działalność prospołeczna właściciela firmy Andrzeja Piaskowskiego. Nominacje otrzymali: Sklep Żelazny w Starym Mieście, Bank Zachodni WBK – Oddział II w Koninie oraz firma Kost-Bruk z Krągoli.

Statuetką Firma Roku uhonorowano przedsiębiorstwo Skanska – filia w Żdżarach. Jest to jedna z większych firm budowlanych w Polsce, mająca swoje przedstawicielstwo także na terenie gminy Stare Miasto. Zrealizowała wiele inwestycji drogowych w gminie i powiecie konińskim. Nominacje otrzymali: CH Ferio w Starym Mieście oraz Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki w Żychlinie.

Wójt Ryszard Nawrocki podsumował osiągnięcia lokalnego samorządu w 2012 roku. Zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów z gminy Stare Miasto oraz kwartetu smyczkowego z Filharmonii Poznańskiej, który zaprezentował się w repertuarze poważnym i popularnym. Oklaskiwano też umiejętności mażoretek.