STARE MIASTO. XXX sesja Rady Gminy – wpadka wiceprzewodniczącego RG Grzegorza Obroślaka

IS_086

Krótki był żywot uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Krągoli, podległej Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liściu Wielkim. Za uchwałą głosowało 5 radnych, przeciw – 5. A 3 wstrzymało się od głosu. Prowadzący sesję wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Obroślak ogłosił, że uchwała przeszła, ponieważ gdy jest równa liczba głosów ,,za” i ,,przeciw” decyduje głos przewodniczącego RG (przy jego nieobecności prowadzącego obrady wiceprzewodniczącego). Szybko się jednak zreflektował. Okazało się, że od prawie …10 lat w Statucie Gminy Stare Miasto nie ma zapisu, na jaki powoływał się Grzegorz Obroślak. A tym samym interpretacja prawna okazała się błędna. – Rutyna gubi mistrza – skomentował zamieszanie jego główny bohater.

Uchwała ma się ponownie pojawić w porządku następnej sesji. Wynika to z terminów. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji placówki oświatowej musi być przegłosowana do końca lutego. Obecnie do szkoły w Krągoli uczęszcza 16 uczniów, w tym 7 w klasach I – III, a 9 w oddziale przedszkolnym. Z danych ewidencji meldunkowej wynika, że to niecała połowa uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły obejmującej miejscowości Krągola i Krągola Pierwsza. Pozostali realizują obowiązek szkolny lub przedszkolny w większości w Szkole Podstawowej w Liściu Wielkim, a także w Starym Mieście i szkołach prowadzonych przez Miasto Konin.

Wójt Ryszard Nawrocki zaprzeczył pogłoskom dotyczącym szkół w Barczygłowie i Żdżarach. – Nie ma mowy o ich likwidacji – stwierdził publicznie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA