KAWĘCZYN (MŁODZIANÓW). Otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy

IS_100

7 lutego w Młodzianowie uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy. Znalazło tu opiekę 25 osób z gminy Kawęczyn. Uczą się nowych umiejętności, kompetencji społecznych, lepszego radzenia sobie w życiu. To 67. ŚDS w Wielkopolsce. Finansowany jest z budżetu wojewody. Placówką kieruje Teresa Michalska.

Na uroczystości wójt Jan Nowak przedstawił historię działań prospołecznych w Młodzianowie. Budynek po byłej szkole podstawowej stał się najpierw przystanią dla osób bezdomnych, dzięki współpracy samorządu z Fundacją Pomocy Wzajemnej ,,Barka”. Potem lokalne Centrum Integracji Społecznej realizowało projekty służące osobom niepełnosprawnym. Inicjatorem utworzenia w Młodzianowie Środowiskowego Domu Samopomocy była Jolanta Krawczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Pomysł spotkał się z pozytywnym przyjęciem Marii Krupeckiej, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 2 stycznia 2013 ŚDP rozpoczął swoją działalność. 25 uczestników uczy się nowych umiejętności w 4 pracowaniach: komputerowej, kulinarnej, plastyczno-rękodzielniczej oraz ogrodniczo-porządkowej. Kadrę stanowią: kierownik Teresa Michalska, księgowa Anna Krajewska, instruktorki: Justyna Szprync, Sylwia Lodzińska, Karolina Michalak i Mariola Czapla, pracownik gospodarczy Tadeusz Borak.

Uroczystość oficjalnego otwarcia stała się okazja do przekazania podziękowań tym, dzięki którym otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie. Placówkę poświęcił ks. proboszcz z Kowali Pańskich Roman Kowszewicz, zwracając uwagę, że Kościół wspiera inicjatywy służące drugiemu człowiekowi.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA