STARE MIASTO. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak o drogach

2

W Starym Mieście gościł wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Spotkał się z władzami samorządowymi, pracownikami urzędu gminy oraz kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy. Była to okazja do zaprezentowania osiągnięć gminy, w tym inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego (m.in. przebudowy drogi krajowej nr 72 w Żdżarach).

Marszałek Wojciech Jankowiak mówił o budżecie województwa, akcentując kwestie zaspokojenia potrzeb lokalnych. Przedstawił także kierunki wykorzystania środków unijnych w kończącej się w 2013 roku perspektywie finansowej i przewidywania dotyczące nowego rozdania środków UE na lata 2014-2020, w tym wyboru priorytetów dla województwa. Szczególnie dużo miejsca poświęcił służbie zdrowia i komunikacji (drogom, liniom kolejowym) oraz najważniejszym inwestycjom wykonywanym w Wielkopolsce.

Na spotkaniu zasygnalizowano problem w finansowaniu budowanego przedszkola w Starym Mieście oraz budowy sali środowiskowej w Liścu Wielkim.(nadesłał: Urząd Gminy w Starym Mieście)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA