TUREK. W roku 2012 zginęło 15 osób

Narada

W 2012 roku na terenie powiatu tureckiego doszło do 499 zdarzeń, w tym 212 pożarów i 277 miejscowych zdarzeń. W roku 2011 zanotowano o 129 zdarzeń więcej. Tak więc w roku ubiegłym odnotowano spadek o 20,5 proc. Takie informacje podano na naradzie rocznej strażaków, na której Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Turku podsumowała swoją działalność w minionym roku.

Spotkanie rozpoczął komendant powiatowy PSP w Turku Leonard Soja, który omówił działania strażaków. Najczęstszymi przyczynami powstawania zdarzeń było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podpalenia umyślne. W wyniku wszystkich zdarzeń śmierć poniosło 15 osób, w tym czworo dzieci. Tylko jedna z ofiar śmierć poniosła w wyniku pożaru. Pozostałe przypadki śmierci nastąpiły na skutek wypadków drogowych.

Wyposażenie Komendy wzbogaciło się o nowy sprzęt m.in.: pompę, której zakup dofinansował samorząd powiatowy, namiot pneumatyczny, prądownice, wytwornice i komputery. Wśród najważniejszych planów na rok obecny komendant wymienił: zakończenie budowy strażnicy, jubileusz 45-lecia zawodowej straży pożarnej i nadanie jednostce sztandaru czy zakup nowego samochodu gaśniczego, na który w budżecie powiatu tureckiego radni podczas ostatniej sesji zabezpieczyli 100 tys. zł (całkowity koszt zakupu to ok. 700 tys. zł).

W posiedzeniu uczestniczył zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego bryg. Adam Langner, który pochwalił strażaków za szybki dojazd do zdarzeń (ok. 8 minut) oraz prowadzone działania prewencyjne i kontrolne.

W naradzie wzięli udział również: starosta turecki Zbigniew Bartosik, radni Rady Powiatu, burmistrzowie i wójtowie, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz zaproszeni goście.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA