SOMPOLNO. Strażacy z pozytywną oceną

OSP Sompolno

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na walnym zebraniu podsumowali pracę w roku ubiegłym. Ocena wypadła pozytywnie, bowiem Zarząd OSP jednogłośnie otrzymał absolutorium. Sprawozdania: prezesa Bartosza Bartosika, naczelnika Marka Wesołowskiego, skarbnika Stanisława Śniegulskiego oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Walentego Fordona nagrodzono brawami.

Zaproszeni goście chwalili i gratulowali bardzo dobrej działalności całej OSP Sompolno. Zasłużonym druhom wręczono indywidualne wyróżnienia i odznaczenia. Przyszłość straży w Sompolnie również zapowiada się obiecująco. Obecnie remontowana jest (własnymi środkami) mniejsza sala na parterze. Druhowie czynią też starania, aby w niedalekiej przyszłości dużą salę na piętrze wyposażyć w klimatyzację. Prezes Bartosz Bartosik podkreślił, że liczy, iż w realizacji tego zadania pomoże gmina. Tym bardziej, że OSP Sompolno w wielu dziedzinach, czy to działań operacyjno-technicznych, czy sportowo- kulturalnych wiedzie prym.

Prezes podziękował za dotychczasowe wsparcie władzom gminy Sompolno oraz powiatu konińskiego. Uroczyste podziękowania otrzymali też sponsorzy zakupu hełmów bojowych.

Uroczystość uświetniła prezentacją muzyczną Sompoleńska Orkiestra Dęta oraz lokalna artystka Janina Bednarska.

Tekst: Andrzej Prętnicki, Foto: Jakub Prętnicki

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA