SANKTUARIUM W LICHENIU. 85. rocznica urodzin ks. Eugeniusza Makulskiego

14

Msza św. koncelebrowana, życzenia, gromkie „Sto lat” oraz urodzinowy tort. Tak w kilku słowach można podsumować wczorajsze uroczystości z okazji 85. rocznicy urodzin ks. Eugeniusza Makulskiego, kustosza seniora sanktuarium oraz pomysłodawcy budowy licheńskiej bazyliki.

Dokładna data urodzin ks. Eugeniusza Makulskiego to 9 lutego, jednak ze względu na fakt, iż w tym czasie ks. Eugeniusz przebywał w szpitalu, uroczyste świętowanie jego 85. urodzin przełożono na niedzielę, 3 marca. Z tej okazji w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Licheniu Starym została odprawiona uroczysta Msza św. W intencji dostojnego jubilata modlili się księża marianie, opiekunowie licheńskiego sanktuarium, przedstawiciele lokalnych władz, a także licheńscy parafianie, którzy przez swoją obecność pragnęli podziękować ks. Makulskiemu za wszystkie lata pracy w Licheniu i zamanifestować ogromny szacunek, jakim go darzą. Sam jubilat nie krył wzruszenia z zaistniałej sytuacji. Jak przyznał, jego samopoczucie, pomimo sędziwego wieku, jest bardzo dobre:

Nie czuję, że mam tyle lat. Tylko metryka mnie zdradza. Ale duchowo naprawdę nie czuję tych lat. Wydaje mi się, że jeszcze świat jest przede mną” – powiedział ks. Eugeniusz Makulski. Na pytanie „czy coś zmieniłby w swoim życiu, gdyby miał taką możliwość” jednoznacznie odpowiada „nie”: „Mogło być lepsze niż było. Ale nie zamieniłbym ani kapłaństwa, ani życia zakonnego, ani pracy w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu za żadne inne zaszczyty, pieniądze, godności, sławę. Nie.”

Mszy św. przewodniczył ksiądz-jubilat Eugeniusz Makulski, a w koncelebrze uczestniczyli m.in. ks. Krzysztof Jędrzejewski, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej oraz ks. Wiktor Gumienny, kustosz licheńskiego sanktuarium. W homilii ks. Stanisław Kosiorowski, proboszcz parafii pw. św. Doroty, nawiązał do życia ks. Makulskiego oraz Jego bezgranicznego oddania się Miłosierdziu Bożemu. Zwrócił także uwagę na to, iż właśnie dzięki ks. Makulskiemu kult Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej został rozpropagowany na cały kraj, a następnie na kraje Europy i świata.

Uroczystości uświetnił licheński chór „Vitrus Dei” pod dyr. Czesława Fijałkowskiego oraz orkiestra dęta działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie pod dyr. Adama Kołodziejczaka.

Po zakończonej liturgii dalsze świętowanie przeniosło się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym. Z okazji urodzin ks. Makulskiego została przygotowana okolicznościowa prezentacja, dzięki której zgromadzeni goście mogli w telegraficznym skrócie prześledzić życie jubilata począwszy od dzieciństwa w rodzinnym Kotarszynie, poprzez czas studiów teologicznych, początkowych lat posługi duszpasterskiej w licheńskim sanktuarium, aż do czasów współczesnych.

Wśród gości, którzy przybyli świętować wraz z jubilatem byli przedstawiciele gminy Ślesin (burmistrz Mariusz Zaborowski), gminy Kramsk (wójt Józef Drop) oraz powiatu konińskiego (wicestarosta Andrzej Nowak). Bardzo oryginalne życzenia padły z ust wicestarosty konińskiego, który porównał ks. Makulskiego do biblijnego Mojżesza:

Mojżesz otrzymał obietnicę wprowadzenia Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Myślę, że ksiądz kustosz zrobił podobnie. Obietnicę, która została złożona w Grąblinie, zrealizował w Licheniu przez swoje życie. Mojżesz był w pewnym wymiarze biblijnym pechowcem bo sam nie dotarł do Ziemi Obiecanej, natomiast ksiądz kustosz może oglądać owoce swojej pracy w postaci tej bazyliki.”

Życzenia jubilatowi złożyli także przedstawiciele lokalnych organizacji, m.in. licheńskiej straży pożarnej, Stowarzyszenia Promocji Lichenia, klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażak” czy Klubu Seniora. Został także odczytany list gratulacyjny od wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka. Nie mogło oczywiście zabraknąć ogromnego tortu urodzinowego ze świeczkami, które, aby tradycji stało się zadość, osobiście zdmuchnął jubilat.

Ks. Eugeniusz Makulski urodził się 9 lutego 1928 roku w Kotarszynie k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Pochodzi z ubogiej, chłopskiej rodziny. Do Zgromadzenia Księży Marianów wstąpił w 1948 roku. W 1966 roku, jako młody kapłan, został skierowany przez przełożonych zakonnych do parafii Licheń, aby przygotował koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej koronami papieskimi. Od tamtego czasu nierozerwalnie związany jest ze wspomnianą miejscowością. Jest głównym pomysłodawcą i budowniczym licheńskiej bazyliki będącej wotum dziękczynno-błagalnym narodu polskiego za 2000 lat chrześcijaństwa, która w całości została sfinansowana z datków wiernych. W 2004 roku przeszedł na emeryturę, otrzymując dożywotnio honorowy tytuł kustosza seniora Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Robert Adamczyk – Biuro Prasowe Sanktuarium