SOMPOLNO. Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna

IS_041

15 lutego Rada Miejska w Sompolnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sompolnie. Mieści się ona w budynku przy ulicy Gimnazjalnej 2. Świetlicę uroczyście oddano do użytku 4 marca. Szczególne podziękowania burmistrz Andrzej Kossowski skierował do Małgorzaty Ptak, która realizowała ten projekt z ramienia Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obiekt poświęcił ks. prałat Wojciech Krzywański. Gratulacje przekazało liczne grono gości, w tym wicestarosta koniński Andrzej Nowak.

Gmina Sompolno od wielu lat szczególny nacisk kładzie na zapewnienie opieki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Przez ponad 10 lat placówkę opiekuńczą prowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Obecnie to zadanie będzie realizowała gmina.

W świetlicy opiekę znajdzie 40 młodych osób. Podstawowym zadaniem placówki jest korygowanie postaw w celu poprawy emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży. Świetlica zapewnia m.in. opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego; pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej; organizację zabaw, zajęć sportowych i innych zajęć rozwojowych; pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych; pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań wychowanków; kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy będą pochodziły z budżetu gminy oraz budżetu powiatu konińskiego.

Świetlica powstała dzięki zaangażowaniu wielu firm i osób prywatnych. Pomogli: Aquanet Krzesinki Sp. z o.o.- Krzesinki koło Poznania; Goldbeck Sp. z o.o. – Poznań; Intermeble Sp. z o.o.- Sompolinek; Z.U.H. Naftohurt – Sompolno; Poburski Dachtechnik Sp. z o.o. – Opole, P.W. Promet – Sompolno; F.H.U.P. Szabelski – Koło; Pan Roman Urbaniak – Konin; Pan Zbigniew Witkowski – Konin; Radni Rady Powiatu Konińskiego (Janusz Stankiewicz, Waldemar Marciniak); Radni VI Kadencji Rady Miejskiej w Sompolnie. Wszystkim im na uroczystości serdecznie podziękowano.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA