STARE MIASTO. Przyjadą profesorowie: Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski