STARE MIASTO. Polszczyzna przetrwa

IS_019

Profesorowie: Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski to znani językoznawcy. Spotkanie z nimi w Starym Mieście zorganizowała miejscowa Biblioteka Publiczna. Kilkaset osób usłyszało, że polszczyzna przetrwa. Ale trudno przewidzieć, w jakim kierunku pójdą językowe zmiany. Nie zależy to bowiem od językoznawców, ale od użytkowników polszczyzny.

Prof. Jan Miodek zachęcał, aby nie ulegać językowej modzie. Prof. Jerzy Bralczyk podkreślił, że przez szacunek do języka wyrażamy szacunek do naszych rozmówców. Zwrócił uwagę, że zawsze sprawdzają się proste formuły, tak jak słowa ,,proszę”, ,,dziękuję”.
Prof. Andrzej Markowski zauważył, że pojęcie błędu językowego jest pojęciem względnym. I we współczesnej polszczyźnie nie brakuje słów, które w przeszłości uznawano za niezgodne z zasadami polszczyzny.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA