STARE MIASTO. X Rajd Rowerowy

DSCF9184-Resizer-800Q95

Miłośnicy jednośladów wzięli udział w X Rajdzie Rowerowym zorganizowanym 3 maja przez gminę Stare Miasto pod hasłem „Jesteśmy EKO”. Choć nie udało się pobić ubiegłorocznego rekordu, frekwencja dopisała i tym razem. Udział w rajdzie wzięło ponad 230 rowerzystów, którzy pokonali trasę o długości 23 km.

Rajd rozpoczął się przy OSP w Żychlinie. Można tam było otrzymać pamiątkowe koszulki. Po przejechaniu większego odcinka trasy, uczestnicy zatrzymali się na postoju przy gminnej oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej. Zapoznali się z jej budową i funkcjonowaniem. Na mecie – przy gminnym Orliku – rozdano pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa i rozlosowano nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego oraz nagrodę główną – rower.

Zaraz po rajdzie rozpoczął się Ponadlokalny Ekopiknik – „Ziemia dla ludzi, ludzie dla Ziemi” – zorganizowana po raz pierwszy impreza plenerowa mająca na celu szerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Przygotowano wiele materiałów edukacyjnych w postaci ulotek i broszurek informujących mieszkańców o zasadach utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zachęcających do podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej. Podczas ekopikniku odbyła się także zbiórka surowców wtórnych i zużytego sprzętu RTV/AGD – po oddaniu tych odpadów otrzymywało się roślinę ozdobną.

Na ekopikniku dzieci i młodzież szkolna zaprezentowały program artystyczny, z występami wokalnymi i tanecznymi oraz pokazem mody ekologicznej. Dla najmłodszych zorganizowano konkurs wiedzy o ochronie środowiska oraz wystawę konkursową prac plastycznych o tematyce ekologicznej. Imprezie towarzyszyły rozgrywki piłkarskie w ramach drugiej kolejki Staromiejskiej Ligi Orlika. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

Organizacja Ponadlokalnego Ekopikniku – „Ziemia dla ludzi, ludzie dla Ziemi” była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w kwocie 23 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, imprezę dofinansował także Powiat Koniński, przekazując 2 000 zł.