KONIN. Flaga

W Dzień Flagi flaga wisiała też przed Schroniskiem dla Osób Bezdomnych w Koninie. Bo ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (autor tych słów Cyprian Kamil Norwid zmarł w przytułku).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA