WIERZBINEK. Ryszard Rynkowski – Nie budźcie marzeń, gdy śpią…

Ryszard Rynkowski zaśpiewał na Targach Wierzby i Wikliny ,,Salix”. Na zdjęciu piosenkarz w towarzystwie przewodniczącej Rady Gminy w Wierzbinku Elżbiety Walickiej (druga z prawej), sekretarz gminy Jolanty Siekaczyńskiej (pierwsza z lewej)  i skarbnik gminy Elżbiety Koźlak