STARE MIASTO. 38,5 mln zł dochodów. 42 zadania inwestycyjne

KGI1067

W roku 2012 planowane dochody w wysokości 40 mln 396 tys. zł udało się zrealizować w ponad 95 proc. Do budżetu gminy Stare Miasto ostatecznie wpłynęło 38 mln 535 tys. zł. Dochody własne przekroczyły 39 proc. W roku ubiegłym zrealizowano 42 zadania inwestycyjne – poinformował na konferencji prasowej, związanej z udzieleniem absolutorium, wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki.

Zadania te kosztowały 7 mln 715 tys. zł. Największe wydatki poniesiono na działania związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacją wsi – 63,71 proc.

Najważniejszymi inwestycjami były: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska (wartość zadania to 8 mln 179 tys. zł, wykonanie w roku 2012 – 3 mln 277 tys. zł, na tę inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 62,5 proc. kosztów); budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Żychlinie – etap III (wykonanie – 1 mln 713 tys. zł), budowa Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście (wykonanie – 638 tys. zł). Poza tym wybudowano 5 km dróg, rozpoczęto budowę biblioteki, powstał szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim.

W roku 2012 do budżetu gminy pozyskano prawie 11,5 mln zł ze źródeł zewnętrznych. W strukturze wydatków bieżących gminy zwraca uwagę niski udział kosztów utrzymania administracji gminnej – wyniósł on 0,6 proc.