STARE MIASTO. Wójt Ryszard Nawrocki za subregionem Wielkopolski Wschodniej

Wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki, jako członek Grupy Konsultacyjnej Wielkopolska 2014+ (grupa ta ma możliwość zgłaszania opinii w sprawie wydatkowania środków z Unii Europejskiej w Wielkopolsce w latach 2014 – 2020) uważa, że w ramach województwa wielkopolskiego powinien zostać wyodrębniony subregion Wielkopolski Wschodniej (Konin oraz powiat koniński, kolski, słupecki, turecki), w ramach którego o inwestycjach finansowanych z funduszy europejskich decydowałyby także władze gmin i powiatów. Obecnie decydują o tym zarządy województw. Nawrocki argumentuje, że za takim rozwiązaniem przemawia m.in. wysoki poziom bezrobocia w tej części województwa, a tym samym konieczność wsparcia jego rozwoju za pomocą środków unijnych.