KONIN. Anna Lewandowska zastąpiła dr Felicję Andrzejewską

KGI1014

Nowym prezesem Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich została Anna Lewandowska, związana z tą organizacją od wielu lat. Będzie też kierować Stowarzyszeniem Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji. Takie decyzje podjęły walne zebrania członków obu organizacji. Anna Lewandowska zastąpiła na obu tych funkcjach wielce zasłużoną w działalności społecznej dr Felicję Andrzejewską. Zebrania stały się okazją do podziękowania byłej prezes za wieloletnią pracę, zaangażowanie i wsparcie.