KONIN. Dom dla chorych na Alzheimera

KGI1154

W Koninie uroczyście otwarto Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera. Jego kierownikiem jest Maria Pawlak. Alzheimer to postępująca, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem otępienia. Dzięki aktywności fizycznej i umysłowej oraz odpowiedniej rehabilitacji jej przebieg może być łagodniejszy. W DDPS jest miejsce dla 20 chorych. Na razie jest ich 12. Gdyby wskaźnik chorych z otępieniem typu alzheimerowskiego w Polsce pomnożyć przez liczbę mieszkańców Konina, wyszłoby, że w tym mieście jest ok. 400 osób zmagających się z tym typem zaburzeń.