KONIN. Spalarnia powstanie w 2015 roku

KGI1055

W Europie funkcjonuje ponad 450 spalarni odpadów komunalnych. W Polsce jest na razie jedna. Ale w najbliższych latach powstanie kolejnych 6, w tym w Koninie. Jakie są zalety spalarni? Po spaleniu do składowania jest tylko ok. 10 procent początkowej ilości odpadów. Spalanie odpadów pozwala na odzyskanie zawartej w nich energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Oddziaływanie takich obiektów na środowisko jest mniejsze niż składowisk czy energetyki. W konińskiej spalarni będzie rocznie unieszkodliwianych ok. 94 tys. ton odpadów wytworzonych przez ponad 370 tys. mieszkańców z 35 gmin subregionu konińskiego. Obiekt powstanie na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Te informacje padły w trakcie konferencji prasowej i konferencji naukowo-dydaktycznej, które odbyły się w sali sesyjnej konińskiego ratusza. Zaprezentowano na niej zaawansowanie projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. 26 czerwca 2013 roku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, czyli spalarni. Inwestycja ma się rozpocząć jesienią 2013 roku. A zakończyć do 21 grudnia 2015 roku.

Obecny na konferencji naukowo-dydaktycznej prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej zauważył, że rozwiązanie technologiczne, które zostanie zastosowane w konińskiej spalarni przeważa w tego rodzaju obiektach funkcjonujących w Europie. Będzie to instalacja rusztowa. Są także inne, ale rzadko stosowane i droższe w eksploatacji.