SOMPOLNO, LUBSTÓW, MĄKOLNO. Konkursy na dyrektorów szkół

19 czerwca zostały przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów trzech placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubstowie oraz Zespołu Szkół nr 3 w Mąkolnie. W pierwszym przypadku jedynym kandydatem był dotychczasowy dyrektor Marek Wiśniewski. Komisja konkursowa wyłoniła go na to stanowisko ponownie. W Zespole Szkół w Mąkolnie były 2 kandydatki. Komisja wyżej oceniła kwalifikacje Adeliny Nowak. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Lubstowie konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ złożone oferty nie spełniały wymagań formalnych.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA