GOLINA. Nowi dyrektorzy szkół

W Urzędzie Miejskim w Golinie burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki wręczył akty powierzenia funkcji dyrektora placówek oświatowych. Przez najbliższe 5 lat stanowiska te piastować będą: Jan Kasprzak – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie, Jolanta Krucka – Szkoła Podstawowa im Juliusza Słowackiego w Golinie, Halina Warzychowska – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Dorota Plutecka-Jankowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, Alina Kozłowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie. Burmistrz pogratulował dyrektorom wygranych konkursów oraz życzył samych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Na spotkaniu podsumowano również „Konkurs dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Golina na najlepszy konspekt zachęcający do nauki matematyki uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, pod nazwą „Z matematyką za Pan Brat”. Nagrodę główną otrzymała Stefania Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej imienia Juliusza Słowackiego w Golinie.

Celem konkursu było inspirowanie uczestników do szerokiej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z uczniami klas IV – VI oraz zachęcenie do poszukiwania twórczych rozwiązań, tak aby rozwijać kreatywne myślenie młodych ludzi.