STARE MIASTO. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisami ustawy, nowy system gospodarki odpadami komunalnymi rozpoczął swoje funkcjonowanie od 1 lipca. W tym dniu odbyły się dwa odbiory odpadów, w tym jeden śmieci segregowanych (szkło i papier) i jeden zmieszanych. Zajęła się tym firma Bakun, która wygrała przetarg. Odbiory przebiegły dość sprawnie. Zdarzały się sporadyczne trudności z odbiorem śmieci spowodowane tym, iż niektóre nieruchomości są bardziej oddalone od zwartej zabudowy. Po zgłoszeniach problemów przez mieszkańców, Urząd Gminy na bieżąco informował firmę Bakun, która przeprowadzała dodatkowy odbiór odpadów.

Na początku funkcjonowania systemu, w teren wyjechali pracownicy Urzędu Gminy – opiekunowie poszczególnych sołectw, aby sprawdzić, czy mieszkańcy otrzymali worki, harmonogramy oraz czy zostali wyposażeni w pojemniki na odpady zmieszane. Firma Bakun z tych obowiązków się wywiązała.

Do tej pory wpłynęło 2838 deklaracji. Brakuje 17 deklaracji, ale ta liczba się zmniejsza. Gmina zbiera doświadczenia, które pomogą w organizacji kolejnego przetargu, aby jak najlepiej usprawnić odbiór odpadów od mieszkańców