STARE MIASTO, ROKOSOWO. Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego

KGI1IMG_4845a

W dniach 5 – 6 lipca w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie gościły po raz kolejny liderki z terenu działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, z siedzibą w Starym Mieście (obszarem działania jest 6 gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków). Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprosił panie do udziału w Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego pod nazwą ,,Po nitce do kłębka – czyli jak odnaleźć się w labiryncie negocjacji?”.

Był to już trzeci moduł tematyczny, tym razem poświęcony negocjacjom. Panie, dzięki różnym ćwiczeniom, dowiedziały się dużo o samych sobie, o pracy grupowej, o właściwym postępowaniu w różnych sytuacjach życiowych. Uczyły się podejmowania optymalnych decyzji i skutecznej autoprezentacji na spotkaniach. Ta praktyczna wiedza przyda się w codziennej działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Dodatkową atrakcją były zajęcia taneczne pod nazwą ,,Taniec czyni cuda”. Przyniosły one dużo radości i uśmiechu. Taniec wyzwala emocje, rozwija pewność i wiarę w siebie. Są tańce, które uspokajają lub rozweselają. Tych wszystkich emocji doświadczyły liderki na warsztatach.

Urząd Marszałkowski skierował projekt do kobiet wiejskich, gdyż one najbardziej są zaangażowane w społeczną działalność. Liderki z sześciu gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania po raz kolejny wspierały się wzajemnie i wymieniały doświadczeniami. Panie wróciły z wieloma pomysłami na działania służące rozwojowi swoich miejscowości i aktywizacji mieszkańców terenów wiejskich.