DEBATA EUROPEJSKA. Prezes Ireneusz Ćwiek – Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”

Ireneusz Ćwiek

W związku z Europejskim Rokiem Obywateli w Konińskiej Gazecie Internetowej będziemy publikować wypowiedzi mieszkańców regionu konińskiego dotyczące Unii Europejskiej i jej przyszłości. Zostaną one przesłane do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uważamy bowiem, że głosu Wschodniej Wielkopolski w tej debacie nie może zabraknąć.
,,Rozwój struktur i programów Unii Europejskiej jest bezpośrednio i ściśle związany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego integralną i nierozerwalną częścią jest program Leader” – pisze Ireneusz Ćwiek, prezes Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”, które skupia przedstawicieli 6 gmin partnerskich z powiatu konińskiego i z powiatu tureckiego (Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków).

Perspektywa rozwoju Unii Europejskiej z udziałem LGD Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie”

Obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa około 338 Lokalnych Grup Działania, na terenie województwa wielkopolskiego istnieje i działa 31 LGD, natomiast w subregionie konińskim jest 7 LGD. Dla porównania, na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, jakim jest Bułgaria, istnieje 17 Lokalnych Grup Działania. Teren Polski w 96 % pokrywa sieć LGD. Zdecydowana większość rozpoczęła swoją działalność w roku 2006 w ramach programu Leader + (Pierwszy schemat). Dzisiaj są to doświadczeni samorządowcy i lokalni działacze, których praca skierowana jest na podwyższanie jakości życia mieszkańców terenów wiejskich i małomiasteczkowych. LGD mają do spełnienia bardzo istotną rolę w asymilacji unijnych środków pieniężnych, integracji społecznej, jak i poszerzania horyzontów samostanowienia społecznego.

Rozwój struktur i programów Unii Europejskiej jest bezpośrednio i ściśle związany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego integralną i nierozerwalną częścią jest program Leader. Lokalna Grupa Działania „Solidarni w Partnerstwie” jest 1/338 organizacją pozarządową działającą w programie Leader. Każda LGD ma swoją tożsamość i charakter, do każdej należy podchodzić indywidualnie i ze zrozumieniem specyfiki działania metodycznego. Zawsze postrzegałem i postrzegam LGD nie tylko przez pryzmat materialnego rozwoju, ale przede wszystkim jako możliwość integracji społecznej, pozytywistycznej pracy u podstaw i rozwoju emocjonalnego jej członków i beneficjentów. Dlatego też nie należy globalizować struktur LGD wewnętrznie czy też wielopaństwowo, ponieważ takie działania mogą prowadzić do zatarcia indywidualnych mechanizmów rozwoju lokalnego, a to może spowodować społeczną bierność. Kiedy siedem lat temu lokalni liderzy rozpoczynali pracę w swoich organizacjach, mało kto wierzył w Ich sukces, lecz determinacja, upór i zwykła społeczna złość wytrąciła z rąk sceptykom oręż zwątpienia. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” skupia w swoich szeregach członków w osobach fizycznych i prawnych, działa na terenie dwóch powiatów i sześciu gmin partnerskich, a to stanowi potężny potencjał dla rozwoju w każdym możliwym kierunku. Dlatego też widzę i jestem spokojny o przyszłość dla wspólnej drogi Unii Europejskiej i Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie” w trójsektorowym, zintegrowanym i zrównoważonym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ireneusz Ćwiek

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA