DEBATA EUROPEJSKA. Wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki

Wójt Starego Miasta

Samorządy lokalne w zdecydowanej większości polskich gmin zyskały na członkostwie w Unii Europejskiej. Mowa tutaj o aspekcie gospodarczym oraz społecznym. Idea integracji europejskiej nie jest pustym hasłem, ponieważ dzięki temu mamy m.in. możliwość nawiązywania wielu kontaktów zagranicznych oraz przekładania ich na konkretną współpracę w różnych obszarach życia – chodzi tutaj o kulturę, sport, turystykę.

Gmina Stare Miasto za nawiązywanie i rozwijanie współpracy z gminami zagranicznymi oraz za promowanie idei integracji europejskiej otrzymała Dyplom Europejski przyznawany przez Radę Europy w Strasburgu. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uhonorowanych dyplomem zostało 26 samorządów z 10 krajów całej Europy (w tym 4 samorządy z Polski).

Członkostwo w Unii Europejskiej sprzyja rozwijaniu relacji pomiędzy samorządami partnerskimi. Takie relacje w przyszłości z pewnością zaowocują. Już dziś w gminie Stare Miasto widzimy efekty sformalizowania relacji pomiędzy samorządami. Chodzi o podpisanie umów partnerskich już bezpośrednio przez zainteresowane podmioty i instytucje, takie jak jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych czy placówki edukacyjne. Pozytywnym efektem takich porozumień jest wymiana doświadczeń, wspólne wyjazdy turystyczno-edukacyjne, a także wymiana młodzieży szkolnej. Mamy nadzieję, że w przyszłości kontakty międzynarodowe zaowocują także nawiązaniem szerszej współpracy gospodarczej, na przykład pomiędzy przedsiębiorcami.

Ryszard Nawrocki

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA