SOMPOLNO. Dzierżawa koszy za darmo

KGI1002

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do zaopatrzenia się w pojemniki na odpady. W gminie Sompolno dzięki interwencji burmistrza Andrzeja Kossowskiego i uprzejmości Zakładu Oczyszczalnia Terenu ,,Bakun” mieszkańcy mogą bezpłatnie dzierżawić od tej firmy kosze na śmieci. Wielu z tego rozwiązania skorzystało. Kosze były wydawane także przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie.