SOMPOLNO. 4,8 mln zł na oczyszczalnię ścieków

18 lipca Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania wniosku Gminy Sompolno dotyczącego projektu ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”. Został on złożony w ramach konkursu Nr 16/III/2012 realizowanego dla Działania 3.4 ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Priorytetu III ,,Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 4 799 101,80 zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA