ŚRODOWISKO. Konsultacje społeczne w sprawie raportu z wykonania Konwencji z Aarhus

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do konsultacji w ramach przygotowywania projektu raportu z wykonania Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencji z Aarhus). Na niniejszej stronie znajdą Państwo wersję raportu w języku polskim, która była ostateczną wersją wysłaną do tłumaczenia w poprzednim cyklu raportowania. Oryginał raportu został sporządzony w języku angielsku i jest zamieszczony na stronie UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych). Można go znaleźć pod niniejszym linkiem: Raport PL.

Uwagi proszę przesyłać na adres jaroslaw.mielnik@mos.gov.pl Informujemy jednocześnie, że najwygodniejszą dla nas formą zgłaszania Państwa uwag będzie użycie komentarzy w trybie „rejestruj zmiany” w formacie doc. docx. bądź rtf. Oczywiście będziemy akceptować też uwagi przesłane w innej formie.

Szczególnie zależy nam na przedstawieniu Państwa opinii w zakresie praktycznego stosowania postanowień Konwencji z Aarhus i implementującej ją do polskiego prawa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

(źródło: Ministerstwo Środowiska)