SOMPOLNO. Czytali Aleksandra Fredrę

1

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie włączyła się w Narodowe Czytanie” – zainicjowaną w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolską akcję publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku czytano utwory Aleksandra Fredry. W Sompolnie prezentowali je: burmistrz miasta Sompolno Andrzej Kossowski, sekretarz gminy Sompolno Magdalena Janiak, radny powiatu konińskiego Waldemar Marciniak, radni Rady Miejskiej w Sompolnie: Ryszard Lewandowski i Andrzej Prętnicki.

Czytano przede wszystkim bajki, fraszki, fragmenty ,,Zemsty”. Wszyscy potrafili zainteresować słuchaczy, przekazać komizm i mądrość utworów.

W ,,Narodowym Czytaniu” utworów Aleksandra Fredry w Sompolnie wzięło udział ponad 100 mieszkańców. Organizatorzy serdecznie wszystkim dziękują i gratulują. Podziękowania za pomoc i współpracę kierują do dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie Jolanty Rosiak oraz Grona Pedagogicznego, które uczestniczyło w czytelniczym spotkaniu.

Nadesłała: M-GBP w Sompolnie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA