SOMPOLNO (MARIANOWO). Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy po byłej Szkole Podstawowej

KGI1082

Po zamknięciu Szkoły Podstawowej w Marianowie pojawiło się pytanie, co zrobić z budynkiem po tej placówce oświatowej. Radni Rady Miejskiej w Sompolnie zadecydowali, aby przekazać go na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, prowadzony przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie” w Koninie. Placówka rozpoczęła swoją działalność od września. Przebywa to 10 dzieci z najcięższym stopniem niepełnosprawności, m.in. z gminy Wierzbinek i gminy Sompolno. Na otwarciu burmistrz Andrzej Kossowski dziękował radnym za podjęcie decyzji, dzięki której budynek jest wykorzystany na pożyteczne cele społeczne.

Placówka oferuje usługi edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką niepełnosprawnością. I jest przygotowana na przyjęcie kolejnych młodych osób. Dzieci mogą liczyć na diagnozę potrzeb, właściwy program uaktywniający, terapię i rehabilitację, wychowanie przedszkolne lub realizację obowiązku szkolnego, opiekę i transport do ośrodka. Ośrodek umożliwia dzieciom niepełnosprawnym pracę w grupie i uczestnictwo w różnorodnych zajęciach.