GOLINA. 135 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach

135 lat OSP Kawnice

135-lecie świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach. To najstarsza jednostka OSP w powiecie konińskim. Strażacy dziękowali za 135 lat działalności na mszy świętej, odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach przez ks. proboszcza Piotra Ziółkowskiego. W drugiej części uroczystości historię kawnickiej OSP przedstawił jej obecny prezes Mariusz Majewski. Jubileusz był okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w strażacką pracę. Dzięki życzliwości samorządu Kleczewa i OSP w Roztoce Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach wzbogaciła się o samochód pożarniczy.

Złoty medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Andrzej Bartczak, srebrne – druhowie: Mariusz Majewski, Jan Sędziak, Radosław Modelski oraz Dariusz Kuszyński, brązowe – druhowie: Sebastian Podlasiński, Leszek Michalak, Tomasz Pawlaczyk oraz Wiesław Podlesiński. Z odznaki ,,Strażak Wzorowy” cieszyli się druhowie: Karol Michalak, Daniel Kaczan, Jarosław Sito oraz Dominik Sito. Za wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu konińskiego odznaką honorową „Zasłużony dla powiatu konińskiego” zostali wyróżnieni druhowie: Mariusz Majewski oraz Jerzy Modelski.

Odznaki ,,Za wysługę lat” odebrali: Wiesław Łukasiewicz (5 lat), Marcin Ziarniak (5 lat), Zofia Sędziak (5 lat), Barbara Wiśniewska (5 lat), Jakub Płuciennik (5 lat), Przemysław Kusiołek (5 lat), Bartłomiej Ziarniak (5 lat), Rafał Dryjer (5 lat), Michał Kurzawa (10 lat), Mateusz Mroziński (10 lat), Michał Modelski (10 lat), Adrian Węcławiak (10 lat), Karol Michalak (15 lat), Ireneusz Wiśniewski (20 lat), Marcin Podlasiński (20 lat), Jarosław Wawrzyniak (25 lat), Jacek Kaliski (40 lat), Jan Kaliski (45 lat), Roman Jaworski (45 lat), Ryszard Antkowiak (60 lat).

Wśród gości byli m.in.: wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Pałasz, starosta koniński Małgorzata Waszak, burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, zastępca burmistrza miasta i gminy Kleczew Stanisław Maciejewski, Władysław Koliński – członek Głównego Sądu Honorowego przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP, Andrzej Piaskowski – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Mirosław Durczyński – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Konińskiego, Józef Modelski – profesor Instytutu Radiologii Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele instytucji i firm oraz liczne grono reprezentantów straży, nie tylko z gminy Golina, ale także z OSP Jabłonka, OSP Chorzeń oraz Komendy Miejskiej PSP w Koninie.

Organizację jubileuszu 135-lecia OSP Kawnice wsparli: prof. Józef Modelski – członek Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej; Kancelaria Notarialna Maciej Chojnacki; burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki – zakupiony radiotelefon samochodowy Motorola GM 360; Wiesława Dzikowska – POLRADKOM Kramsk – zakupiony radiotelefon nasobny HYT; Karol Kwitowski – NETSERVICE 24 s-ka zoo - zakupiony radiotelefon nasobny HYT; Jacek Koszewski – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe; Ariusz Bober – członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA; Wojciech Ćwikliński i Florian Lewandowicz – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elmix; Józef Woźniak i Jacek Kuszyński – Firma Hydrostal sj; Michał Zieleziński – Kółko Rolnicze w Kawnicach; Halina Warzychowska – SP w Kawnicach.

Historia OSP Kawnice

Historia po raz pierwszy usłyszała o Ochotniczej Straży Ogniowej w dniu 15 czerwca 1878 roku. Z inicjatywy Michała Mielęckiego, właściciela majątku ziemskiego w Kawnicach, zostaje powołana do życia Straż Ogniowa. Nowo powstałą organizację według posiadanych dokumentów współtworzyli jeszcze: Brzeziński Tomasz, Zalewski Wincenty i Wawrzyniak Tomasz. Wymienionej trójce współzałożycieli został nadany tytuł Dożywotniego Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach, na mocy walnego zebrania z 1938 r. To dzięki wymienionym wyżej osobom możemy dzisiaj świętować tak wspaniały jubileusz 135-lecia powstania i – co najważniejsze – nieprzerwanej działalności przeciwpożarowej najstarszej w powiecie konińskim straży pożarnej.

Przez okres 135 lat swojego istnienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej oraz orkiestry dętej w Kawnicach wstępowali jej sympatycy, nie tylko z Kawnic, ale i z okolicznych miejscowości. Z posiadanych dokumentów wynika, że do kawnickiej straży należeli także mieszkańcy Kolna, Węglewskich Holendrów, Węglewa, Kraśnicy, Chorznia, Nowego Dworu, Czarnkowa, Rosochy, Maniusina, Bielaw, Zamostek i Głodowa.

Już w latach osiemdziesiątych powstaje pierwszy budynek strażacki zbudowany z drewna, a nazywany przez strażaków szopą. W początkowych latach swojej działalności kawniccy strażacy mają do dyspozycji sikawkę drewnianą, wiadra, szpadle, siekiery i drabinę. W 1890 r. straż posiada już sikawkę żelazną, wóz konny i beczkę wozową do wożenia wody. Dzięki nowemu zakupowi sikawka drewniana zostaje sprzedana do Rychwała i służy rychwalskim strażakom jeszcze parę lat. Kawniccy strażacy, wzorem kolegów z innych miejscowości , nie tylko dzielnie gasili pożary lecz również w czasie zaborów prowadzili ożywioną działalność społeczno– kulturalną o głębokich treściach patriotycznych. Zebrania towarzyskie, bale i uroczystości kościelne były tylko formami realizacji zasadniczego celu, jakim było rozbudzenie i utrzymanie ducha narodowego. W 1909 roku do straży ogniowej należało 46 członków, co jest potwierdzone księgą umundurowania. Według posiadanych zapisków w tymże roku prezesem straży w Kawnicach był ks. Wincenty Kwieciński – zarazem proboszcz miejscowej parafii. Naczelnikiem natomiast został Stanisław Mielęcki, syn Michała, który w 1912 roku podjął decyzję o postawieniu murowanej strażnicy . Za wymurowanie szopy strażackiej, robotę ciesielską i krycie papą miejscowy rzemieślnik Józef Przybylski otrzymał 91 rubli i dwadzieścia dziewięć kopiejek. Po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. dzięki staraniom strażaków i miejscowego społeczeństwa Kawnic zostały pozyskane instrumenty muzyczne i swoje próby rozpoczęła orkiestra dęta. Pierwszym kapelmistrzem został miejscowy organista Stefan Kolasiński. W tym czasie znacznie wzrosła liczba członków OSP Kawnice – do 84 druhów, w tym 25 członków orkiestry dętej. Swoją działalność orkiestra kontynuuje do dnia dzisiejszego i w niedalekiej przyszłości, w 2018 roku, będzie obchodziła swoje wielkie święto – jubileusz 100-lecia powstania.

W kolejnych latach po odzyskaniu niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, prezesami straży w Kawnicach mieli zaszczyt być: ks. Tomasz Sobiepanek, Kazimierz Meler, Antoni Fórmański, Andrzej Zieliński, Walenty Podlasiński, Kazimierz Kluczyński, Stefan Działak. W dniu 27 listopada 1936 r. Zarząd OSP Kawnice otwiera Złotą Księgę, którą ku wiecznej pamięci poświęca tym, którzy się przyczynią do przebudowy remizy w Kawnicach. Dzięki wsparciu i hojności mieszkańców Kawnic, Kolna, Rosochy ,Węglewa , Węglewskich Holendrów w 1938 roku rozpoczęto budowę nowej remizy. Piętrowy budynek remizy zostaje oddany do użytkowania jeszcze tego samego roku. Uroczystości oddania do użytku nowej remizy odbyły się 11 września, a rolę ojca chrzestnego pełnił Marian Kaczorowski – starosta powiatu konińskiego, natomiast poświęcenia remizy i sztandaru dokonał ks. proboszcz Jan Urban.

Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r., kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Kawnic, kawniccy strażacy z narażeniem życia wdarli się od tyłu na piętro remizy i wynieśli z niej sztandar jednostki. Byli to między innymi druhowie: Józef Przybylski, Walczak Stefan, Szczepan Piechocki. Sztandar przez okres wojny przechowywał na strychu Antoni Leśniewski.

W czasie trwania wojny działalność kulturalna jednostki została przez okupanta zabroniona, jak to miało miejsce w całym województwie wielkopolskim nazwanym przez okupanta „Krajem Warty”. W czasie okupacji strażacy wyjeżdżali jedynie do pożarów i czekali z utęsknieniem na koniec wojny, aby móc powrócić do działalności w szerszym wymiarze.

Po odzyskaniu niepodległości od 1945 r. Ochotnicza Straż Pożarna jest inicjatorem i w ramach czynu społecznego bierze czynny udział w przedsięwzięciach we wsi Kawnice. Przykładem może tu być budowa i utwardzenie głównej drogi przez Kawnice, elektryfikacja wsi i budowa przystanku PKP.
Ponadto przystąpiono do rozbudowy remizy OSP Kawnice, którą ukończono w 1964 r., za prezesury Romana Żmudy. Po przebudowie remiza podwoiła swoja powierzchnię, co umożliwiło wydzierżawienie kilku lokali na działalność handlowo-usługową.

Od roku 1977 funkcję prezesa Straży Pożarnej w Kawnicach pełni druh Józef Kuszyński. Pod jego kierownictwem Straż w Kawnicach funkcjonuje przez 28 lat, czyli do 2005 r. Przez okres piastowania stanowiska kierowniczego w jednostce druh Kuszyński daje się poznać jako sprawny administrator powierzonego mu majątku. W czasie trwania jego kadencji jednostka obchodzi dwa jubileusze: 100-lecia w 1977 r. oraz 125-lecia w 2003 r. Kolejnym prezesem zarządu zostaje Jan Kaliski, który wytycza nowe kierunki działalności z naciskiem położonym na integrację środowiska lokalnego. Przy pomocy członków zarządu i pozostałych druhów z OSP Kawnice udaje się zapoczątkować szereg imprez i uroczystości, które trafiają do odbiorców, co pozwala wprowadzić cykliczność ich występowania. Do sukcesów na niwie kulturalno-oświatowej dochodzą także wyniki drużyn pożarniczych na zawodach gminnych. W okresie pięciu OSP Kawnice w kategorii seniorów zdobywa raz pierwsze miejsce oraz dwukrotnie plasuje się na podium. Ten zauważalny progres pokazuje znaczną poprawę wyszkolenia strażaków, co daje nadzieję na osiąganie jeszcze lepszych wyników nie tylko na arenie naszej gminny.

W 2010 roku walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach wybiera nowy zarząd, powierzając funkcję prezesa Mariuszowi Majewskiemu. Nowo wybrany zarząd nie tylko kontynuuje zapoczątkowane wcześniej inicjatywy, ale także wprowadza kolejne wydarzenia do kalendarza imprez organizowanych przez kawnicką straż.

Obok zasadniczej funkcji ochrony przeciwpożarowej jednostka może poszczycić się własną orkiestrą dętą, która w środowisku lokalnym pełni ważną funkcje oświatową. Orkiestra OSP uświetnia wszystkie ważniejsze uroczystości państwowe, lokalne, gminne oraz kościelne, zarówno w Kawnicach, jak i okolicy. Osiągnięcia straży i orkiestry w całym okresie jej istnienia są wynikiem wysoce patriotycznych postaw zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach oraz jej członków i wynikały z realizacji hasła straży pożarnej „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”.

W niedalekiej przyszłości Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach zamierza doposażyć nowo pozyskany wóz bojowy w sprzęt pożarniczy w postaci agregatu prądotwórczego i pompy szlamowej, a z założeń niezwiązanych z działalnością bojową jednostki realizowany jest projekt unijny wyposażający orkiestrę dętą w umundurowanie oraz instrumenty muzyczne.

Na podstawie ocalałych i dostępnych dziś materiałów źródłowych, które są w posiadaniu OSP Kawnice, można prześledzić działalność poprzedników, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy strażaka ochotnika zapisywali się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiego ochotniczego pożarnictwa. Dlatego drodzy druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach – to my możemy stanąć razem w szeregu ze strażakami z Konina czy Kalisza jako pionierzy działalności pożarniczej na terenach Wielkopolski Wschodniej. To dzięki waszej ciężkiej pracy i trwania na posterunku wypełniamy z godnością nałożony nam przez naszych poprzedników obowiązek tworzenia wizerunku strażaka jako człowieka prawego i oddanego swojej ojczyźnie. Obserwując postawę druhów z Kawnic można z dumą stwierdzić, że w stu procentach biorą sobie do serca wypowiedz Bolesława Chomicza – żarliwego Polaka i kreatora polskiego ochotniczego ruchu strażackiego, który powiedział: „Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia”.

Mariusz Majewski

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA