KONIN. Znaki zapytania nad planem modernizacji dworca kolejowego

13 września, około godziny 15.30, po konferencji prasowej w magistracie, PKP przekazało do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego informację o decyzji podjętej przez władze spółki inwestycyjnej. Dotyczy ona powrotu do pierwotnej koncepcji modernizacji dworca w Koninie, z zastrzeżeniem, że jeśli nie zostanie uzgodniona z władzami miasta, to PKP odstąpi od realizacji inwestycji.

W rozmowie telefonicznej z przedstawicielką spółki prezydent Józef Nowicki sformułował oczekiwanie, by najdalej w najbliższy poniedziałek lub wtorek przedłożono miastu ostateczną koncepcję zakresu i sposobu modernizacji dworca. Wówczas prezydent wyda stosowne postanowienie zawierające opinię na temat tej propozycji.

W tej sytuacji prezydent Józef Nowicki wyraża również nadzieję, że nie jest to ze strony PKP próba postawienia warunków nie do zaakceptowania, po to, by o odstąpienie od realizacji inwestycji obwinić władze miasta.

(nadesłał: Urząd Miejski w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA