STARE MIASTO, WARSZAWA. Wójt Ryszard Nawrocki opiniował ustawę prezydencką

Przedstawiciele organizacji zrzeszających samorządy spotkali się w Pałacu Prezydenckim z ministrem Olgierdem Dziekońskim – sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Celem spotkania była dyskusja oraz zaopiniowanie przez samorządowców prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Stanowisko wielkopolskich samorządów było reprezentowane przez wójta gminy Stare Miasto Ryszarda Nawrockiego (z ramienia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski). Na posiedzeniu były obecne również inne regionalne organizacje zrzeszające samorządy.

Wójt Ryszard Nawrocki odniósł się do kwestii referendów gminnych, które są jednym z punktów wspomnianego projektu ustawy. Przypomniał, że w obecnej kadencji samorządu z 80 dotychczas przeprowadzonych głosowań nad odwołaniem organów władzy gminnej jedynie 21 było popartych merytorycznymi argumentami. Wójt wskazał na niebezpieczny proceder upolityczniania referendów, podkreślając, że to inne mechanizmy powinny służyć do oceny pracy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Uczestnicy spotkania wskazali również, że projekt ustawy zakłada zbyt niski próg rozpisania referendum. W opinii strony samorządowej nowa ustawa nadmiernie wzmacnia rady gmin. Tym samym zachodzi obawa, że lokalne parlamenty – często upolitycznione – będą mogły celowo blokować działania organu wykonawczego, a nie jedynie oceniać funkcjonowanie i realizację zadań oraz sposób rozwiązywania problemów lokalnych.

Aktualnie projekt ustawy jest przed I czytaniem w Sejmie. Minister Dziekoński zwrócił się do przedstawicieli samorządów o dalsze formułowanie propozycji i opinii na temat projektu.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA