GOLINA (KRAŚNICA). 50-lecie Spółdzielni Kółek Rolniczych

3

28 września mieszkańcy Kraśnicy obchodzili rocznicę 50-lecia powstania Spółdzielni Kółek Rolniczych. Na uroczystym spotkaniu prezes SKR Wojciech Szadkowski i wiceprezes SKR Kazimierz Dopytalski zostali wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Gratulacje w imieniu gminnych władz samorządowych przekazał burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki, życząc członkom Spółdzielni dalszych sukcesów.

Członkami założycielami SKR w Kraśnicy byli: Edward Wojciechowski, Hieronim Kołata, Józef Kujawa, Władysław Jakubowski, Kazimierz Kubiak, Tadeusz Kubiak, Edward Jackowski, Kazimierz Wróbel, Jan Żabierek, Wojciech Szadkowski oraz Anna Kasprowicz pochodząca z Nowego Dworu. Kółko Rolnicze napotykało wiele trudności w prowadzeniu działalności za sprawą ówczesnych władz, bowiem Gromadzka Rada Narodowa w Kawnicach uznała Kraśnicę za wieś nierozwojową.

W 1969 roku oddano do użytku nową bazę, z której wydzielono pomieszczenia dla nowego sklepu Gminnej Spółdzielni. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kraśnicy miała bogatą ofertę dla rolników, począwszy od prac polowych, a skończywszy na działalności kulturalnej. Członkowie aktywnie uczestniczyli w budowie remizy OSP.

Funkcję prezesa SKR w Kraśnicy pełnili: Kazimierz Wróbel, Władysław Grzelak, Tadeusz Kubiak, Mieczysław Pałasz, Jacek Jackowski. Obecny Zarząd to Wojciech Szadkowski – prezes, Kazimierz Dopytalski – wiceprezes, Stefan Szczepaniak – skarbnik, Maria Maląg – sekretarz oraz Karol Garbarczyk, Arkadiusz Zioła i Krzysztof Kopczyński – członkowie Zarządu.

W spotkaniu jubileuszowym wzięli udział: burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki, zastępca burmistrza Goliny Andrzej Budny, radny powiatu konińskiego Zenon Paszek.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA