SOMPOLNO. Do gminy trafi prawie 4,8 miliona złotych

Burmistrz Andrzej Kossowski i skarbnik Anna Kwiatkowska w imieniu gminy Sompolno podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”. Całkowita wartość projektu wynosi 7 746 302,64 zł, w tym kwota dofinansowania to aż 4 799 101,80 zł.Burmistrz Sompolna Andrzej Kossowski i zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Marek Zieliński. Foto: Marta Janas

Zadanie polegało będzie na realizacji oczyszczalni ścieków w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w układzie tłokowym z maksymalnym wykorzystaniem istniejących obiektów. Sama technologia oczyszczania ścieków zostanie niezmieniona, a układ oczyszczania zostanie rozbudowany o nowe obiekty celem przyjęcia zwiększonej ilości ścieków.

Projekt przewiduje:
- w zakresie układu przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczenia: przebudowę komory kraty wstępnej i przepompowni ścieków, projektowany punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków ogólnych, zblokowaną oczyszczalnię mechaniczną, płuczkę piasku,
- projektowany reaktor 2 biologicznego oczyszczania ścieków, w tym: komorę defosfatacji, komorę denitryfikacji, komorę nitryfikacji i osadniki wtórne,
- w zakresie węzła gospodarki osadowej: projektowaną komorę stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, stację odwadniania i higienizacji osadu, wiatę technologiczną osadu,
- obiekty towarzyszące: stacja dmuchaw (istniejąca + projektowana), zbiornik wody technologicznej (istniejący), punkt pomiarowy ścieków (istniejący + projektowany), wylot do odbiornika (istniejący).
Po realizacji inwestycji liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków wyniesie 4 610. W wyniku rozbudowy średnia przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 950 msześć. na dobę.

(źródło: Gazeta Sompoleńska)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA