SOMPOLNO. Warto dbać o zdrowie

Samorząd gminy Sompolno jest otwarty na akcje profilaktyczne, które umożliwiają mieszkańcom zbadanie swojego stanu zdrowia. Im wcześniej bowiem stwierdzi się chorobę, tym większe są szanse na wyleczenie. We wrześniu 25 mieszkanek gminy skorzystało z badań mammograficznych dla kobiet w wieku od 50 – 69 lat. Przeprowadził je Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów „OPEN” w Poznaniu. Wcześniej, w lipcu, 9 mieszkańców zbadało sobie słuch, dzięki akcji Centrum Badania Słuchu APH – MED Warszawa, skierowanej do osób po 50. roku życia. Były także badania PSA (służy do diagnozowania m.in. raka gruczołu krokowego) dla mężczyzn od 50. roku życia oraz badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 50. roku życia. Przeprowadzili je pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Z badań PSA skorzystało 16 mężczyzn, a z badań na krew utajoną 28 osób.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA