SOMPOLNO. Ślubowanie pierwszoklasistów

1

Po miesięcznym okresie przeznaczonym na aklimatyzację do warunków szkolnych, w wielu placówkach oświatowych odbywa się pasowanie na uczniów. Od tego momentu pierwszoklasiści stają się pełnoprawnymi uczniami. Taka uroczystość odbyła się także w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sompolnie. Ślubowanie uczniów klas I weszło na stałe do tradycji szkoły i stanowi część jej ceremoniału.

Odświętnie ubrani pierwszoklasiści przybyli w towarzystwie swoich rodziców. Najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie, a p.o. dyrektora zespołu Jolanta Rosiak dokonała symbolicznego pasowania na uczniów. Wychowawczynie wręczyły uczniom legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie oficjalnej części uczniowie klas III przywitali swoich młodszych kolegów, przygotowaną przez siebie częścią artystyczną. Następnie mali uczniowie z rodzicami i wychowawczyniami udali się do swoich klas, gdzie czekały na nich słodkości i zabawa przy muzyce.

Wszystkim uczniom klas I życzymy, by próg szkolny był dla nich możliwie najniższy, a szkoła miejscem, do którego chętnie wracają.

(nadesłał: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA